Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DN M

Resultats econòmics per tipus d'indicador. CCAE-93 Rev.1 DN Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips integrats
instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics tractament de les aigües residuals tractament de residus protecció de sòls i aigües subterrànies instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions protecció natura altres àmbits (protecció radiacions, R+D,...) total instal·lacions per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua instal·lacions que generen menys residus instal·lacions per reduir l'ús de matèries primeres contaminants instal·lacions per reduir el consum de matèries primeres i energia instal·lacions per reduir els sorolls i les vibracions instal·lacions per aplicar processos de producció més cars i menys contaminants altres instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2006 1.087.599 90.762 410.132 11.831 500 0 56.621 1.657.445 168.650 8.144 72.831 31.957 110.261 2.500 0 167.150 561.493 2.218.938 5.741.630
2005 1.803 20.297 117.266 6.864 241.144 0 392.490 779.864 37.655 19.417 204.369 0 773.076 20.066 0 120.036 1.174.619 1.954.483 5.665.682
2004 4.226 119.513 44.247 16.917 3.180 0 0 188.083 527.534 256.142 404.087 0 0 84.435 149.151 117.185 1.538.534 1.726.617 5.483.197
2003 0 138.237 638.764 2.561 59.915 0 28.570 868.047 55.827 0 803.906 0 609.622 37.431 1.500 6.900 1.515.186 2.383.233 4.776.082
2002 628.421 115.605 482.500 0 1.113.936 0 11.200 2.351.662 419.986 10.800 18.000 0 277.464 101.703 1.267.869 1.025 2.096.847 4.448.509 4.164.301
2001 332.377 204.428 341.253 1.464 12.844 0 3.606 895.972 363.769 6.311 37.841 0 30.652 10.205 7.813 172.710 629.301 1.525.273 3.137.385
2000 164.226 84.843 92.917 0 45.113 0 10.279 397.378 723.614 58.444 352.103 126.964 .. 0 0 1.953 1.263.078 1.660.456 2.437.950
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
A partir del 2007 la mida de la mostra no permet donar informació a un nivell inferior al de la secció.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: