Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B, C i D M

Despesa en protecció ambiental per tipus de despesa i sector d'activitat econòmica. CCAE B, C i D Catalunya.
Despeses d'inversió equips i instal·lacions independents Despeses d'inversió equips i instal·lacions integrats
emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions naturalesa i paisatge altres equips i instal·lacions total emissions a l'aire aigües residuals residus sòls, aigües subterrànies i aigües superficials sorolls i vibracions altres equips i instal·lacions total Total despeses d'inversió Despeses corrents
2016 12.818.340 8.939.625 2.320.371 5.225.012 577.593 655.226 8.147.453 38.683.620 33.076.658 6.646.050 3.311.571 1.471.787 801.005 2.094.235 47.401.306 86.084.926 455.657.532
2015 11.115.686 7.264.426 2.086.117 4.814.280 434.673 283.257 7.010.295 33.008.734 30.393.946 7.605.706 5.227.583 3.190.872 770.360 847.236 48.035.703 81.044.437 455.134.030
2014 8.026.394 8.721.084 2.166.042 8.927.356 731.748 276.872 3.076.877 31.926.373 38.037.840 9.494.116 8.562.947 3.252.125 585.027 2.568.593 62.500.648 94.427.021 468.587.255
2013 9.700.634 10.696.023 5.118.201 10.942.632 283.701 182.620 3.218.066 40.141.877 50.279.604 7.875.869 10.422.607 1.894.897 1.021.166 9.111.608 80.605.751 120.747.628 463.976.939
2012 13.054.817 14.394.202 4.623.108 13.614.058 656.130 367.549 4.184.937 50.894.801 43.207.578 11.237.380 10.845.614 3.693.087 1.659.601 14.105.883 84.749.143 135.643.944 439.010.582
2011 24.091.090 48.132.866 1.869.032 7.791.163 435.174 1.151.541 1.921.814 85.392.680 56.124.447 10.948.331 4.509.733 2.928.093 1.184.369 15.444.461 91.139.434 176.532.114 449.705.388
2010 14.316.284 18.620.980 9.493.061 3.736.431 531.127 3.110.229 659.634 50.467.746 66.960.027 11.279.210 9.455.787 6.918.555 2.390.706 17.270.695 114.274.980 164.742.726 446.077.878
2009 26.526.669 37.226.125 21.208.498 2.777.854 872.647 3.477.072 2.064.960 94.153.825 36.609.506 9.642.566 10.509.268 5.175.028 1.297.192 14.549.953 77.783.513 171.937.338 432.872.108
2008 45.643.487 36.604.685 13.113.883 2.644.487 5.084.035 4.885.007 1.013.269 108.988.853 54.186.736 21.052.131 26.617.168 2.775.311 3.771.724 17.453.968 125.857.038 234.845.891 445.084.714
Unitats: Euros.
Font:
2008-2010: INE. Enquesta de la despesa de les empreses en protecció ambiental.
2011-2016: INE. Enquesta de la despesa de la indústria en protecció ambiental.

Taules disponibles

Sou aquí: