Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis M

Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats per nivell d'estudis. Ensenyaments no universitaris Catalunya. Curs 2016-2017
Educació infantil 2n cicle Educació primària Educació secundària obligatòria Batxillerat Cicles formatius de grau mitjà Cicles formatius de grau superior Total
Residents que estudien a Catalunya 219.273 480.988 302.490 90.762 57.034 57.771 1.208.318
Estudien al mateix municipi 199.783 434.746 252.385 68.613 27.402 23.564 1.006.493
Estudien a un altre municipi 19.490 46.242 50.105 22.149 29.632 34.207 201.825
No residents que estudien a Catalunya 11 25 95 92 360 523 1.106
No consta residència i estudien a Catalunya 465 2.640 1.963 357 263 301 5.989
Residents que estudien a fora de Catalunya .. .. .. .. .. .. ..
Llocs d'estudi localitzats (1) 219.749 483.653 304.548 91.211 57.657 58.595 1.215.413
Alumnes residents (2) 219.273 480.988 302.490 90.762 57.034 57.771 1.208.318
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat, a partir de les dades de la matrícula del Departament d'Ensenyament.
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a Catalunya + No residents que estudien a Catalunya + No consta residència i estudien a Catalunya.
(2) Alumnes residents = Residents que estudien a Catalunya
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Taules disponibles

Sou aquí: