Producció i valor afegit brut M

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Catalunya. 2015 Per dominis culturals
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Patrimoni, arxius i biblioteques 227.131 85.380 141.751 31.380
Llibres i premsa 1.581.863 834.081 747.782 254.010
Arts visuals 482.559 161.193 321.367 246.230
Arts escèniques i musicals 493.203 236.325 256.877 58.480
Audiovisual i multimèdia 1.196.563 542.439 654.124 126.648
Arquitectura 383.217 178.779 204.438 123.365
Publicitat 1.486.087 700.821 785.266 212.526
Altres serveis relacionats amb la cultura 405.275 198.403 206.872 45.309
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.378.158 884.100 494.058 136.637
Total 7.634.056 3.821.522 3.812.533 1.234.584
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: magnituds estimades a preus bàsics.

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/empcult/1

Sou aquí: