Producció i valor afegit brut M

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Catalunya. 2014 Per dominis culturals
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Unitats: milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de dades de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Nota: magnituds estimades a preus bàsics.
Patrimoni, arxius i biblioteques 201.43871.603129.83544.357
Llibres i premsa 1.487.756776.405711.350208.870
Arts visuals 459.606156.487303.119213.725
Arts escèniques i musicals 393.934181.937211.99742.003
Audiovisual i multimèdia 1.039.810499.036540.77452.327
Arquitectura 483.576185.744297.833166.554
Publicitat 1.476.836686.734790.101241.340
Altres serveis relacionats amb la cultura 382.849144.313238.53671.014
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.401.851867.667534.184154.259
Total 7.327.6563.569.9263.757.7301.194.449

Índex

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/empcult/1

Sou aquí: