Saltar al contingut principal

Producció i valor afegit brut

Producció i valor afegit brut de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2016
Valor de la producció Consum intermedi Valor afegit brut Excedent brut d'explotació
Patrimoni, arxius i biblioteques 272.397 102.589 169.808 50.830
Llibres i premsa 1.527.810 745.925 781.886 257.735
Arts visuals 440.782 138.816 301.966 210.301
Arts escèniques i musicals 402.577 193.741 208.836 62.209
Audiovisual i multimèdia 1.250.757 527.773 722.984 176.249
Arquitectura 473.141 231.421 241.720 141.069
Publicitat 1.430.741 718.037 712.704 250.267
Altres serveis relacionats amb la cultura 429.761 185.985 243.776 90.975
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.419.404 888.710 530.695 132.258
Total 7.647.370 3.732.997 3.914.374 1.371.892
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.
Nota: Magnituds estimades a preus bàsics.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.