Saltar al contenido principal

Empresas y ocupación

Empreses i ocupació de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2017
Nombre d'empreses Persones ocupades Persones assalariades
Patrimoni, arxius i biblioteques 1.455 5.172 4.192
Llibres i premsa 5.902 17.946 13.058
Arts visuals 7.746 10.243 3.720
Arts escèniques i musicals 2.891 9.549 6.898
Audiovisual i multimèdia 2.147 12.416 10.864
Arquitectura 8.566 12.233 4.232
Publicitat 5.533 17.863 14.109
Altres serveis relacionats amb la cultura 3.137 7.365 4.782
Activitats industrials relacionades amb la cultura 2.180 11.939 10.712
Total 39.558 104.725 72.567
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.