Saltar al contenido principal

Resultados económicos

Resultats econòmics de les empreses culturals. Per dominis culturals Catalunya. 2017
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
Patrimoni, arxius i biblioteques 168.659 26.222 94.326 121.480
Llibres i premsa 2.119.987 898.522 570.452 519.661
Arts visuals 676.614 158.049 107.723 143.267
Arts escèniques i musicals 583.494 214.119 211.389 177.389
Audiovisual i multimèdia 1.801.194 978.573 444.316 552.570
Arquitectura 743.768 221.560 188.560 108.644
Publicitat 1.902.548 582.897 494.066 524.271
Altres serveis relacionats amb la cultura 2.149.372 1.709.961 190.288 211.219
Activitats industrials relacionades amb la cultura 1.358.840 648.752 240.037 367.864
Total 11.504.476 5.438.654 2.541.158 2.726.366
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis i de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.