Saltar al contenido principal

Personal y gasto en I+D interna e innovación

Personal i despesa en R+D interna i innovació. En les empreses culturals i en el total d'empreses Catalunya. 2017
Empreses culturals Total d'empreses
Personal en R+D interna (1) 345,1 23.363,8
Despesa en R+D interna (milers d'euros) (2) 21.780,6 1.918.475,3
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros) (2) 41.829,8 3.766.425,5
% empreses amb activitats d'innovació tecnològica .. 11,9
% empreses amb innovacions tecnològiques o no tecnològiques en el període (3) .. 31,6
% empreses amb innovacions tecnològiques en el període (3) .. 14,3
% empreses amb innovacions no tecnològiques en el període (3) .. 26,6
Font: Idescat i Departament de Cultura, a partir de l'Estadística sobre activitats en R+D i de l'Enquesta sobre innovació a les empreses.
Notes:
- Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.
- En l’edició de 2017 la mostra de l’Enquesta sobre innovació a les empreses ha estat inferior a l'habitual i alguns indicadors no ofereixen la qualitat necessària per ser publicats.
(1) Personal en activitats d'R+D interna a Catalunya, independentment d'on estigui la seu social de l'empresa. Està expressat en EJC (equivalència a jornada completa).
(2) Despesa feta a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on s'ubiqui la seu social.
(3) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.