Saltar al contenido principal

Resultados económicos

Resultats econòmics del sector TIC. Per activitats Cataluña. 2016
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
TIC industrial 601.564 333.649 79.142 156.601
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 352.995 193.068 46.366 96.978
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 150.249 75.892 20.767 39.246
fabricació de productes electrònics de consum 98.320 64.690 12.009 20.377
TIC de serveis 16.065.343 7.530.835 3.338.980 3.702.465
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 5.208.733 4.284.959 400.343 628.862
edició de programes informàtics 268.130 56.647 79.004 122.146
telecomunicacions 4.289.180 1.637.622 929.831 584.743
serveis de tecnologies de la informació 5.646.004 1.419.166 1.765.533 2.129.228
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 441.608 64.096 130.306 174.065
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 211.688 68.345 33.963 63.420
Total 16.666.908 7.864.484 3.418.122 3.859.066
Unidades: Miles de euros.
Fuente: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.