Skip to main content

Production value of ICT goods

Valor de la producció de béns TIC. Per grups de productes Catalonia. 2016
Valor (thousands of euros) % sobre el sector TIC % sobre el sector industrial
Total sector TIC industrial 638,554 100.0 0.7
equips de telecomunicacions 78,404 12.3 0.1
ordinadors i equip relacionat 26,125 4.1 0.0
components electrònics 283,650 44.4 0.3
equips d'àudio i vídeo 20,224 3.2 0.0
altres productes TIC 230,151 36.0 0.3
Total sector industrial 87,549,941 z 100.0
Source: Idescat, a partir de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
(z) Category not applicable.

Cells: All

Select a category to see the time series.