Saltar al contenido principal

Resultados económicos

Resultats econòmics de les empreses turístiques. Per activitats característiques del turisme Catalunya. 2016
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses de personal
Transport del turisme 5.406.519 1.307.626 2.445.159 1.631.583
Transport terrestre de passatgers 1.922.023 429.534 561.987 1.006.765
Transport aeri de passatgers, marítim i activitats afins al transport aeri 3.484.496 878.091 1.883.172 624.819
Hostaleria 12.994.321 4.378.615 3.178.858 3.892.455
Hotels i allotjaments similars 3.912.515 706.148 1.337.117 1.099.505
Allotjaments turístics i altres de curta durada 398.929 79.001 169.254 94.188
Càmpings i altres tipus d'allotjaments 363.292 43.577 131.797 97.692
Restaurants i establiments de menjars 4.637.412 1.823.192 964.941 1.588.258
Provisió de menjars preparats 1.083.637 432.142 154.998 430.831
Establiments de begudes 2.598.536 1.294.555 420.751 581.981
Altres serveis del turisme 12.623.623 3.620.219 3.443.940 2.196.576
Activitats immobiliàries 5.039.426 287.293 1.455.885 795.221
Activitats de lloguer 984.101 234.071 298.343 70.556
Agències de viatges i operadors turístics 3.103.966 2.311.872 401.372 310.892
Organització de convencions i fires de mostres 571.999 208.900 241.948 109.582
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 596.365 209.572 199.543 153.181
Activitats de museus i altres activitats culturals 149.411 18.881 90.008 96.650
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 633.072 150.285 140.899 112.218
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 1.545.283 199.345 615.942 548.275
Total d'activitats característiques del turisme 31.024.463 9.306.459 9.067.957 7.720.614
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.