Saltar al contenido principal

Innovación

Despesa en innovació tecnològica i empreses innovadores. Per activitats característiques del turisme Catalunya. 2016
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros) (1) % empreses amb activitats d'innovació tecnològica % empreses amb innovacions tecnològiques o no tecnològiques en el període (2) % empreses amb innovacions tecnològiques en el període (2) % empreses amb innovacions no tecnològiques en el període (2)
Transport del turisme 15.863,6 15,1 22,6 15,1 15,0
Hostaleria 1.834,8 1,8 22,5 2,2 21,2
Altres serveis del turisme 6.027,4 4,2 29,2 5,8 28,9
Total (3) 23.725,8 2,4 23,7 3,0 22,5
Total d'empreses de la economia 3.367.177,0 12,1 32,9 14,3 28,1
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Despesa en innovació tecnològica realitzada a Catalunya en l'any de referència per les empreses que hi tenen activitat, independentment d'on tinguin la seva seu social.
(2) Empreses que han fet innovacions en l'any referència o en algun dels 2 anteriors.
(3) Total d'activitats característiques del turisme.
Nota: Els percentatges d'empreses es refereixen a empreses amb seu social a Catalunya.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.