Metodologia T

La informació recollida a les taules es refereix al sector financer estrictament considerat. L'objectiu és donar una visió territorialitzada de les entitats financeres que operen a Catalunya. Fins l'any 1994 les dades les elaborava el Servei d'Estudis de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i a partir d'aquest any se'n fa càrrec l'Idescat a partir de l'explotació de l'Impost d'activitats econòmiques (IAE).

Les entitats financeres que figuren a les taules corresponen a les oficines dels bancs i de les caixes d'estalvi, obertes al públic en general i que recullen tota l'activitat del sector desenvolupada en el territori català, amb independència de l'emplaçament de la seva seu social. A partir de 1984 s'inclouen les oficines de la Caixa Postal i a partir de 1986 les caixes rurals.

Sou aquí: