Resultats econòmics estimats de les empreses M

Resultats econòmics estimats de les empreses Catalunya
Ocupació
Compres i despeses (milers d'euros) Ingressos (milers d'euros) (nombre de persones) (milers d'hores)
Font: INE. Enquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus.

A partir del 2003 l'enquesta no recull dades econòmiques perquè ja s'obtenen de l'Enquesta industrial.

.
Actualment, aquesta operació estadística està integrada dins l'Enquesta sobre la recollida i tractament de residus. Les úniques dades disponibles són les de les enquestes específiques que va fer l'INE del 2002 al 2006.
2003 970.299 1.211.117 6.827 11.705
2002 1.245.925 1.530.072 8.792 14.523

Taules disponibles

Sou aquí: