Resultats econòmics estimats de les empreses M

Resultats econòmics estimats de les empreses Catalunya.
Ocupació
Compres i despeses (milers d'euros) Ingressos (milers d'euros) (nombre de persones) (milers d'hores)
2003 970.299 1.211.117 6.827 11.705
2002 1.245.925 1.530.072 8.792 14.523
Font: INE. Enquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus.

A partir del 2003 l'enquesta no recull dades econòmiques perquè ja s'obtenen de l'Enquesta industrial.

.
Actualment, aquesta operació estadística està integrada dins l'Enquesta sobre la recollida i tractament de residus. Les úniques dades disponibles són les de les enquestes específiques que va fer l'INE del 2002 al 2006.

Taules disponibles

Sou aquí: