Residus municipals. Generació. Total estimat i generació per càpita M

Residus municipals. Generació. Total estimat i generació per càpita Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Tones
Residus recollits
total 3.555.158 3.639.796 3.633.471 3.630.682 3.926.855 3.998.833 3.825.799 4.023.159 4.264.501
barrejats 2.377.337 2.502.871 2.582.231 2.418.067 2.626.184 2.519.338 2.892.476 3.042.873 3.316.570
selectivament 1.177.821 1.136.925 1.051.241 1.212.615 1.300.671 1.479.495 933.323 980.286 947.931
kg/habitant/any
R. recollits barrejats per càpita 321 337 345 322 350 345 397 420 468
R. recollits selectivament per càpita
paper i cartró 40,30 36,60 35,08 42,33 54,52 62,18 28,72 30,77 33,14
vidre 21,48 21,90 20,68 22,51 24,12 25,53 20,38 21,02 21,42
envasos mixtos 17,51 16,26 16,63 17,26 17,04 17,01 18,41 28,57 11,60
Font: INE. Enquesta sobre la recollida i el tractament de residus.
A partir de l'any 2011 (inclòs), les dades de residus domèstics barrejats, vidre, paper i cartró, residus animals i vegetals i envasos mixtos, les proporciona el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
A partir de l'any 2006 inclusivament, en els indicadors per càpita s'utilitza com a variable poblacional les estimacions de població actual de Catalunya calculades per l'INE a partir del Cens del 2001 a 1 de gener de cada any. Per als anys anteriors s'utilitza el Padró municipal.

Taules disponibles

Sou aquí: