Disponibilitat total d'aigua no potabilitzada i potabilitzada M

Disponibilitat total d'aigua no potabilitzada i potabilitzada Catalunya
Disponibilitat d'aigua no potabilitzada Disponibilitat d'aigua potabilitzada
Unitats: Milers de metres cúbics.
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.
2014 454.294 709.444
2013 473.753 737.442
2012 400.324 683.885
2011 398.859 676.860
2010 416.452 696.780
2009 381.959 687.763
2008 427.979 730.184

Taules disponibles

Sou aquí: