Skip to main content

Distribució d'aigua per al subministrament públic per tipus d'usuaris

Distribució d'aigua per al subministrament públic per tipus d'usuaris Catalunya.
Volum d'aigua registrada i distribuïda Volum d'aigua no registrada
llars sectors econòmics consums municipals i altres total pèrdues reals pèrdues aparents Import facturat per l'aigua subministrada Import total de la inversió feta en els serveis de subministrament
2016 344.628 85.764 35.042 465.434 89.616 62.793 694.914 39.733
2014 318.709 107.734 30.940 457.383 66.545 68.162 647.195 60.119
2013 316.533 112.303 32.668 461.504 71.950 82.782 616.650 52.378
2012 337.621 125.554 41.126 504.301 88.895 55.566 576.754 65.131
2011 347.007 125.823 37.007 509.837 94.819 51.056 571.690 56.409
2010 354.396 131.573 28.903 514.872 102.525 55.206 570.306 66.155
2009 352.091 131.289 27.610 510.990 100.873 54.317 538.916 62.552
2008 367.529 151.915 28.463 547.907 108.691 63.835 507.651 95.941
2007 390.880 186.075 36.343 613.298 120.341 42.517 519.367 74.165
Unitats: Volum en milers de metres cúbics i Import en milers d'euros.
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
Nota: A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.