Skip to main content

Recollida i tractament de les aigües residuals

Recollida i tractament de les aigües residuals Catalunya.
Volum d'aigües residuals
recollides tractades abocades reutilitzades Import total de la inversió en la recollida i tractament Import facturat per depuració i clavegueram
2016 .. 1.716.803 .. 83.397 .. 560.419
2014 .. 1.724.980 .. 69.315 .. 610.906
2013 .. 1.788.210 .. 83.247 .. 554.671
2012 .. 1.776.438 .. 78.074 .. 581.350
2011 .. 1.892.045 .. 77.644 5.870 369.452
2010 .. 1.894.845 .. 91.424 38.504 371.912
2009 .. 1.850.979 .. 116.657 210.716 361.877
2008 .. 1.821.859 .. 113.764 46.652 362.795
2007 1.910.235 1.805.479 .. 72.931 46.727 423.628
2006 2.093.805 1.993.776 .. 106.259 8.054 142.007
2005 1.756.305 1.609.402 1.635.113 120.749 35.084 112.150
2004 2.058.393 1.960.241 2.023.024 31.062 44.702 84.293
2003 1.660.276 1.440.621 1.649.152 11.124 120.894 134.134
2002 1.687.875 1.435.569 1.674.094 13.781 118.119 117.210
2001 1.789.533 1.609.628 1.770.831 13.452 2.123 97.457
2000 1.884.625 1.820.654 1.715.950 162.572 28.512 106.571
1999 1.875.758 1.862.840 1.701.435 161.405 21.823 106.319
1998 .. 1.828.507 1.702.151 126.356 18.619 84.592
1997 .. 1.747.307 1.630.374 116.933 16.558 77.681
1996 .. 1.468.828 1.340.147 128.681 11.119 68.143
Unitats: Volum en metres cúbics/dia i Import en milers d'euros.
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
A partir de l'any 2007 inclusivament, en el qüestionari de l'enquesta es demana explícitament l'import del cànon de sanejament que per delegació facturen els ajuntaments i ens gestors del cicle de l'aigua. Això condueix a una millor estimació dels imports facturats en concepte de depuració d'aigües residuals i s'ha de tenir en compte en comparar amb els anys anteriors.
A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.