Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses 2010–2011 M

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) permet conèixer la situació de les empreses catalanes en relació amb la dotació i ús de TIC i el comerç electrònic. Es tracta d'una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol i que proporciona informació sobre alguns indicadors per comunitats autònomes. L'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya garantint la comparabilitat amb els resultats de la resta de comunitats autònomes, Espanya i altres països.

La informació publicada s'estructura diferenciant entre empreses de 10 o més assalariats i empreses de menys de 10 assalariats.

Els resultats sobre empreses de 10 o més assalariats es presenten desagregats per dimensió de l'empresa segons el nombre d'ocupats i per sector d'activitat. En el cas de les petites empreses, la informació es presenta desagregada únicament per sector d'activitat. La data de referència per a les variables d'ús de TIC és gener del 2011, mentre que la referència temporal per a les variables sobre comerç electrònic, interacció amb l'Administració pública i formació en TIC és l'any 2010.

Índex [+]

Altres seccions que contenen taules bàsiques d'aquesta estadística

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eticce1011

Sou aquí: