Població segons llengua inicial M

Població segons llengua inicial Catalunya. 2013
Llengües més freqüents Població %
Català 1.940,03 31,02
Castellà 3.448,51 55,14
Ambdues 152,71 2,44
Aranès 2,24 0,04
Àrab 151,70 2,43
Romanès 56,07 0,90
Berber Amazic 41,82 0,67
Francès 38,80 0,62
Gallec 33,19 0,53
Rus 31,86 0,51
Italià 29,19 0,47
Anglès 26,53 0,42
Portuguès 26,50 0,42
Altres llengües 193,49 3,09
Altres combinacions de llengües 30,96 0,50
No consta 50,15 0,80
Total 6.253,80 100,00
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.

Ámbito geografico: Cataluña

Opciones

Taules disponibles [+]