Skip to main content
Població segons llengua habitual. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Població %
Llengües més freqüents 2003 2008 2013 2003 2008 2013
Català 2.584,9 2.196,6 2.269,6 46,0 35,6 36,3
Castellà 2.650,3 2.830,0 3.172,6 47,2 45,9 50,7
Ambdues 265,4 735,4 426,6 4,7 11,9 6,8
Àrab .. 115,9 78,6 .. 1,9 1,3
Aranès .. 2,0 1,5 .. 0,0 0,0
Romanès .. 32,6 24,5 .. 0,5 0,4
Gallec .. .. .. .. .. ..
Francès .. 13,7 .. .. 0,2 ..
Portuguès .. .. .. .. .. ..
Rus .. .. .. .. .. ..
Anglès .. .. 26,1 .. .. 0,4
Altres llengües 35,1 69,5 125,6 0,6 1,1 2,0
Altres combinacions de llengües .. 105,3 74,0 .. 1,7 1,2
No consta .. .. 20,1 .. .. 0,3
Total 5.619,5 6.162,5 6.253,8 100,0 100,0 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.