Estadística de l'estructura de les explotacions agràries M

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres, i utilitzar les estadístiques com a element bàsic per dissenyar la política agrària comuna.

L'Estadística de l'estructura de les explotacions agràries presenta, per als períodes intercensals, una sèrie amb dades per a l'àmbit de Catalunya, que fins al 2007 eren biennals i a partir del 2013 passen a ser triennals.

A partir de l'any 2013, l'INE és l'organisme responsable de l'Estadística en l'àmbit estatal. A Catalunya compta amb la col·laboració de l'Idescat i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: