Saltar al contingut principal
Principals indicadors d'innovació. Per sector d'activitat Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb seu a Catalunya
Amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 111 2.664 589 5.918 9.282
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 58 1.866 107 1.992 4.024
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència 35 1.705 72 1.596 3.408
Amb activitats d'innovació no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 75 1.976 541 5.340 7.933
Amb R+D interna en l'any de referència 19 1.150 27 661 1.856
Empreses EIN (1) 66 2.133 114 2.262 4.575
Empreses amb establiments a Catalunya
Amb activitats d'innovació tecnològica a Catalunya en l'any de referència 36 1.758 86 1.722 3.602
Amb R+D interna a Catalunya en l'any de referència 19 1.177 38 721 1.955
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.
Principals indicadors d'innovació. Per sector d'activitat. Percentatge sobre el total d'empreses Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb seu a Catalunya
Amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 23,5 41,2 26,2 31,1 32,9
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 12,4 28,9 4,8 10,5 14,3
Amb activitats d'innovació tecnològica en l'any de referència 7,5 26,4 3,2 8,4 12,1
Amb activitats d'innovació no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors 16,0 30,6 24,0 28,1 28,1
Amb R+D interna en l'any de referència 4,0 17,8 1,2 3,5 6,6
Empreses EIN (1) 13,9 33,0 5,1 11,9 16,2
Unitats: % sobre el total d'empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.