Saltar al contenido principal
Empreses amb innovació tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació i sector d'activitat Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb innovació tecnològica 58 1.866 107 1.992 4.024
% sobre el total d'empreses 12,4 28,9 4,8 10,5 14,3
Empreses amb innovació de producte (béns i/o serveis nous o millorats de manera significativa) 21 1.205 57 1.043 2.325
Innovació de béns 18 1.127 18 484 1.647
Innovació de serveis 3 251 48 779 1.082
Empreses amb innovació de procés 46 1.417 66 1.449 2.977
Innovació en mètodes nous de fabricació o producció de béns o serveis 42 1.093 18 439 1.592
Innovació en sistemes logístics o mètodes d'entrega o distribució nous o millorats 11 265 2 287 565
Innovació en activitats de suport noves o millorades per als processos propis 15 667 51 1.128 1.862
Empreses amb innovació de producte i procés 8 756 15 499 1.279
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.