Saltar al contenido principal
Empreses amb innovació de béns en l'any de referència o en algun dels dos anteriors segons qui ha desenvolupat les innovacions. Per grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses amb innovació de béns 1.482 165 1.647
Innovació desenvolupada per
Només la pròpia empresa 1.151 109 1.260
La pròpia empresa amb altres empreses o organitzacions (1) 285 72 357
La pròpia empresa a través d'adaptacions o modificacions de béns o serveis desenvolupats per altres (1) 119 21 140
Altres empreses o organitzacions (1) 60 14 74
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Inclou altres empreses del grup (filials, associades, empresa matriu, etc.), empreses consultores, universitats, instituts de recerca, institucions privades sense finalitat de lucre.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.