Skip to main content

Empreses amb innovació de serveis segons qui ha desenvolupat les innovacions. Per grandària de l'empresa

Empreses amb innovació de serveis en l'any de referència o en algun dels dos anteriors segons qui ha desenvolupat les innovacions. Per grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses amb innovació de serveis 948 134 1.082
Innovació desenvolupada per
Només la pròpia empresa 599 71 670
La pròpia empresa amb altres empreses o organitzacions (1) 175 54 229
La pròpia empresa a través d'adaptacions o modificacions de béns o serveis desenvolupats per altres (1) 177 21 197
Altres empreses o organitzacions (1) 88 12 100
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Inclou altres empreses del grup (filials, associades, empresa matriu, etc.), empreses consultores, universitats, instituts de recerca, institucions privades sense finalitat de lucre.

Cells: All

Select a category to see the time series.