Skip to main content

Empreses EIN. Per tipus d'objectiu per a la innovació tecnològica i sector d'activitat

Empreses EIN que consideren d'elevada importància diversos objectius de la innovació tecnològica en l'any de referència i en algun dels dos anteriors. Per tipus d'objectiu i sector d'activitat Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Empreses EIN (1) 66 2.133 114 2.262 4.575
Gran importància de
Objectius orientats als productes 44,1 71,3 22,9 58,6 63,5
Gamma més àmplia de béns o serveis 31,5 46,2 15,4 35,7 40,1
Substitució de productes o processos antiquats 25,0 31,8 8,4 28,0 29,2
Penetració en nous mercats 15,8 34,3 11,7 20,1 26,5
Major quota de mercat 12,7 35,3 12,7 23,9 28,8
Major qualitat dels béns o serveis 37,5 47,7 16,5 37,9 41,9
Objectius orientats als processos 33,1 49,8 15,1 50,8 49,2
Major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis 9,6 32,5 7,3 39,6 35,1
Major capacitat de producció o prestació de serveis 23,4 34,1 6,4 35,2 33,8
Menors costos laborals per unitat produïda 23,6 22,7 1,8 14,8 18,3
Menys materials per unitat produïda 8,0 13,4 6,1 6,0 9,5
Menys energia per unitat produïda 8,0 16,7 9,6 7,5 11,8
Objectius sobre l'ocupació 12,5 25,5 7,8 26,4 25,3
Augment de l'ocupació total 9,5 7,8 1,8 7,0 7,3
Augment de l'ocupació qualificada 7,8 10,7 6,1 13,3 11,8
Manteniment de l'ocupació 7,8 20,6 1,8 18,9 19,1
Altres objectius 32,8 36,4 11,6 23,4 29,3
Menor impacte mediambiental 31,2 24,1 8,9 12,3 18,0
Millora en la salut i la seguretat dels empleats 15,6 24,1 8,8 16,5 19,8
Acompliment dels requisits normatius mediambientals, de salut o seguretat 15,8 27,7 3,6 19,9 23,1
Unitats: % sobre empreses EIN.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.

Cells: All

Select a category to see the time series.