Skip to main content

Impacte econòmic de les innovacions de productes sobre el volum de negoci. Per tipus d'innovació de producte i sector d'activitat

Impacte econòmic de les innovacions de productes sobre el volum de negoci de l'any de referència. Per tipus d'innovació de producte i sector d'activitat Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
% del volum de negoci del total d'empreses degut a béns o serveis
que van ser novetat únicament per a l'empresa 12,26 14,00 4,75 9,33 11,13
que van ser novetat en el mercat 0,48 6,94 6,12 1,32 3,79
sense canvis o amb canvis petits 87,26 79,06 89,13 89,35 85,09
% del volum de negoci de les empreses EIN degut degut a béns o serveis (1)
que van ser novetat únicament per a l'empresa 47,69 19,17 15,84 24,72 21,42
que van ser novetat en el mercat 1,88 9,50 20,41 3,49 7,29
sense canvis o amb canvis petits 50,43 71,33 63,75 71,79 71,29
% del volum de negoci de les empreses amb innovació de producte en l'any de referència o en algun dels 2 anteriors degut a béns o serveis
que van ser novetat únicament per a l'empresa 76,81 28,24 18,51 42,98 33,44
que van ser novetat en el mercat 3,03 13,99 23,85 6,07 11,38
sense canvis o amb canvis petits 20,16 57,77 57,64 50,95 55,19
Unitats: % del volum de negoci.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
- Empreses amb seu social a Catalunya
- Impacte econòmic: percentatge del volum de negoci de l'any de referència que representen les innovacions de béns o serveis introduïdes en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.
Advertiment

Cells: All

Select a category to see the time series.