Saltar al contenido principal

Fonts d'informació per innovar. Per tipus de fonts d'informació i grandària de l'empresa

Empreses que consideren de gran importància diferents fonts d'informació per innovar en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus de font i grandària de l'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Fonts internes (dins de l'empresa o grup d'empreses) 8,0 31,4 8,7
Fonts del mercat 6,6 22,8 7,0
Proveïdors d'equipament, material, components o programari 4,3 13,2 4,5
Clients del sector privat 2,8 10,6 3,0
Clients del sector públic 0,8 4,4 0,9
Competidors o altres empreses de la mateixa branca d'activitat 1,3 6,0 1,4
Consultors, laboratoris comercials 0,9 4,9 1,0
Fonts institucionals (d'educació i recerca) 1,2 6,2 1,3
Universitats o altres centres d'ensenyament superior 0,9 4,7 1,0
Centres o instituts públics de recerca (OPIS, centres tecnològics) 0,4 3,7 0,5
Centres o instituts privats de recerca (centres tecnològics) 0,5 3,8 0,6
Altres fonts 2,1 8,6 2,3
Conferències, fires comercials, exposicions, etc. 1,3 5,6 1,4
Revistes científiques i publicacions comercials/tècniques 0,9 4,9 1,0
Associacions professionals i sectorials 0,7 4,3 0,8
Unitats: % sobre el total d'empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.