Saltar al contenido principal

Empreses amb innovacions no tecnològiques. Per tipus d'innovació no tecnològica i sector d'activitat

Empreses amb innovacions no tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anteriors. Per tipus d'innovació no tecnològica i sector d'activitat Catalunya. 2016
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Empreses amb innovacions no tecnològiques (1) 75 1.976 541 5.340 7.933
% sobre el total d'empreses 16,0 30,6 24,0 28,1 28,1
Empreses amb innovacions organitzatives 63 1.663 541 4.470 6.737
Tipus d'innovacions organitzatives
Noves pràctiques empresarials en l'organització de la feina o dels procediments de l'empresa 48 1.263 393 3.093 4.797
Nous mètodes d'organització de llocs de treball a l'empresa per millorar responsabilitats i presa de decisions 62 1.374 468 3.977 5.881
Nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres empreses o institucions públiques 13 390 210 1.126 1.739
Empreses amb innovacions de comercialització 38 1.107 181 2.954 4.279
Tipus d'innovacions de comercialització
Modificacions significatives del disseny o envasament del producte 17 655 71 906 1.650
Noves tècniques o canals per a la promoció del producte 5 559 110 2.093 2.767
Nous mètodes per al posicionament del producte al mercat o canals de venda 22 507 72 1.401 2.003
Nous mètodes per a l'establiment de preus del producte 11 390 139 1.268 1.808
Empreses amb innovacions organitzatives i de comercialització 25 793 181 2.084 3.083
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Aquelles empreses que han realitzat innovacions organitzatives o de comercialització en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.