Saltar al contingut principal

Empreses EIN. Per tipus d'objectiu per a la innovació tecnològica

Empreses EIN que consideren d'elevada importància diversos objectius de la innovació tecnològica en l'any de referència i en algun dels dos anteriors. Per tipus objectiu Catalunya.
2012 2011
Empreses EIN (1) 5.158 6.062
Objectius orientats als productes (2) 65,6 67,1
Gamma més àmplia de béns o serveis 37,0 36,4
Substitució de productes o processos antiquats 28,8 30,1
Penetració en nous mercats 25,9 27,9
Major quota de mercat 29,7 30,3
Major qualitat dels béns o serveis 46,8 47,6
Objectius orientats als processos (2) 50,2 51,3
Major flexibilitat en la producció o la prestació de serveis 34,2 32,4
Major capacitat de producció o prestació de serveis 37,0 35,8
Menors costos laborals per unitat produïda 22,7 26,5
Menys materials per unitat produïda 10,5 14,0
Menys energia per unitat produïda 11,1 14,1
Objectius sobre l'ocupació (2) 23,6 24,8
Augment de l'ocupació total 6,1 4,8
Augment de l'ocupació qualificada 8,9 9,3
Manteniment de l'ocupació 20,3 20,2
Altres objectius (2) 26,8 30,0
Menor impacte mediambiental 17,7 19,1
Millora en la salut i la seguretat dels empleats 17,5 20,2
Acompliment dels requisits normatius mediambientals, de salut o seguretat 20,7 25,3
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.
(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.