Skip to main content

Homes that have adopted measures to reduce consumption of water. By size of municipality and type of device adopted

Proporció d'habitatges en què s'han adoptat mesures per reduir el consum d'aigua Per dimensió del municipi i tipus de dispositiu adoptat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de dispositiu
Amb almenys un dispositiu Aixeta monocomandament / termostàtic Limitadors descàrrega per a cisterna Altres dispositius
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 80,470,239,621,5
De 50.000 a 100.000 habitants 79,170,238,721,4
De 20.000 a 50.000 habitants 88,782,033,324,9
De 10.000 a 20.000 habitants 76,063,834,323,9
Menys de 10.000 habitants 79,872,429,322,4
Total 81,171,936,122,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.2.1.2/en