Skip to main content

Homes that have adopted measures to reduce consumption of water. By relation with economic activity of the person of reference and type of device adopted

Proporció d'habitatges en què s'han adoptat mesures per reduir el consum d'aigua Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència i tipus de dispositiu adoptat
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de dispositiu
Amb almenys un dispositiu Aixeta monocomandament / termostàtic Limitadors descàrrega per a cisterna Altres dispositius
Ocupats 84,275,240,625,8
a jornada plena 84,775,441,026,2
a mitja jornada 78,972,536,822,5
Aturats 75,465,536,626,9
Pensionistes 74,464,524,118,5
Feines de la llar 83,877,545,111,5
Altres inactius 81,069,228,5..
Total 81,171,936,122,4
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.2.2.4/en