Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By territorial areas, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per àmbits territorials, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Metropolità 99,1..13,712,5..
Comarques Gironines 95,5..13,312,2..
Camp de Tarragona 97,0..13,68,74,5
Terres de l'Ebre 99,0..11,86,2..
Ponent 98,5..8,46,3..
Comarques Centrals 97,9..7,36,8..
Alt Pirineu i Aran 97,2..7,16,6..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.1/en