Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By size of home, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per grandària de l'habitatge, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Habitatge amb 1 persona 98,6..7,16,6..
Habitatge amb 2 persones 98,8..11,69,02,0
Habitatge amb 3 persones 98,4..12,911,2..
Habitatge amb 4 persones 97,9..17,016,0..
Habitatge amb 5 persones o més 97,8..22,621,4..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.3/en