Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By relation with economic activity of the person of reference, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per relació amb l'activitat econòmica de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Ocupats 98,70,913,712,40,7
ocupats a jornada plena 98,71,014,012,60,7
ocupats a mitja jornada 98,7........
Aturats 96,8........
Pensionistes 97,82,010,39,3..
Feines de la llar 99,5..15,611,0..
Altres inactius 97,4........
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.4/en