Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By level of completed studies of the person of reference, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 98,6..7,67,4..
Estudis primaris o equivalents 97,91,910,58,7..
Ens. secundari 1a etapa 96,9..13,010,1..
Estudis de batxillerat 98,8..12,59,0..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 99,5..21,821,0..
Ens. profes. grau superior o equiv. 98,9..18,617,9..
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 98,3..14,914,8..
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 99,5..14,614,4..
No consta ..........
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.2.5/en