Skip to main content

Homes that have adopted measures to reduce consumption of water. By size of the home and type of energy used

Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per grandària de l'habitatge i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Habitatge amb 1 persona 100,0100,068,628,61,46,5....
Habitatge amb 2 persones 100,0100,073,819,34,18,8....
Habitatge amb 3 persones 100,0100,073,519,23,99,6....
Habitatge amb 4 persones 100,0100,072,418,35,413,8....
Habitatge amb 5 persones o més 100,0100,070,221,88,812,6....
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.1.3/en