Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per tipus de llar i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Llar unipersonal 100,0100,070,227,81,56,2....
Parella sola 100,0100,072,719,54,29,5....
Parella amb fills 100,0100,073,318,04,711,8....
algun fill < 25 a. 100,0100,073,516,84,411,8....
tots els fills ≥ 25 a. 100,0100,072,123,66,011,8....
Pare o mare sol, amb fills 100,0100,078,515,9..6,2....
algun fill < 25 a. 100,0100,079,512,3........
tots els fills ≥ 25 a. 100,0100,077,619,1..8,3....
Llar amb altres persones 100,0100,067,424,36,913,7....
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.1.4/en