Skip to main content

Homes that have energy. By net monthly income of the household and type of energy used

Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Menys de 1.100 € 100,0100,066,231,03,510,4....
De 1.101 a 1.800 € 100,0100,070,922,44,09,3....
De 1.801 a 2.700 € 100,0100,077,214,82,88,5....
Més de 2.700 € 100,0100,077,79,57,011,7....
No consta 100,0100,072,221,43,910,2....
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.1.5/en