Skip to main content

Homes that have energy. By nationality of the person of reference and type of energy used

Proporció d'habitatges que disposen d'energia Per nacionalitat de la persona de referència i tipus d'energia utilitzada
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Tipus de font utilitzada Altres fonts
Amb alguna font d'energia Energia elèctrica Gas canalitzat Gasos liquats del petroli/Bom-bona de gas Fusta Combus-tibles líquids Total Energia solar
Espanyola 100,0100,073,918,94,410,71,21,0
No espanyola 100,0100,060,434,9..3,7....
Total 100,0100,072,320,84,19,91,10,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.1.2.3/en