Skip to main content

Homes that have diesel heating and other heating systems. By territorial areas and type of heating

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció de gasoil i altres sistemes de calefacció Per àmbits territorials i tipus de calefacció
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Calefacció de gasoil Altres sistemes de calefacció
Total Individual Central Total Total bombes de calor Bombes de calor canalitzat Bombes de calor no canalitzat Fusta
Metropolità 4,73,6..7,26,73,53,4..
Comarques Gironines 18,414,8..8,9........
Camp de Tarragona 8,16,9..19,817,2..14,2..
Terres de l'Ebre 15,913,6..30,422,512,110,48,5
Ponent 30,325,7..12,9......8,2
Comarques Centrals 24,622,1............
Alt Pirineu i Aran 35,520,315,410,0......8,8
Total 9,67,81,89,17,13,14,12,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.3.1.1/en