Skip to main content

Homes that have diesel heating and other heating systems. By sex of the person of reference and type of heating

Proporció d'habitatges que disposen de calefacció de gasoil i altres sistemes de calefacció Per sexe de la persona de referència i tipus de calefacció
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Calefacció de gasoil Altres sistemes de calefacció
Total Individual Central Total Total bombes de calor Bombes de calor canalitzat Bombes de calor no canalitzat Fusta
Homes 11,18,92,29,77,52,84,82,2
Dones 7,56,21,38,46,53,63,21,7
Total 9,67,81,89,17,13,14,12,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.3.2.1/en