Skip to main content
Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic Per dimensió del municipi i tipus d'aïllament
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Capitals provincia i municipis de més 100.000 hab. 97,326,494,63,535,54,7
De 50.000 a 100.000 habitants 98,845,398,8..26,4..
De 20.000 a 50.000 habitants 99,339,996,85,241,79,1
De 10.000 a 20.000 habitants 96,433,894,53,655,16,8
Menys de 10.000 habitants 98,824,496,85,858,27,7
Total 98,030,995,84,241,55,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.1.2/en