Saltar al contenido principal

Viviendas que disponen de aislamiento térmico. Por ingresos mensuales netos del hogar y tipo de aislamiento

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus d'aïllament
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Total Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Menys de 1.100 € 95,322,793,8..25,02,8
De 1.101 a 1.800 € 98,230,095,93,542,44,5
De 1.801 a 2.700 € 98,537,296,45,148,98,5
Més de 2.700 € 100,043,098,7..66,912,4
No consta 98,328,095,45,335,44,7
Total 98,030,995,84,241,55,9
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.1.5/es