Saltar al contenido principal

Viviendas que disponen de aislamiento térmico en todas o en parte de sus ventanas. Por ingresos mensuales netos del hogar y tipo de aislamiento

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per ingressos mensuals nets de la llar i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 95,3..19,971,122,7....16,58,5....
De 1.101 a 1.800 euros 98,21,928,179,516,4....32,79,73,6..
De 1.801 a 2.700 euros 98,5..35,978,418,1....36,912,07,4..
Més de 2.700 euros 100,0..39,784,813,9....51,015,89,6..
No consta 98,3..26,578,516,91,93,426,09,53,2..
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.3.5/es