Saltar al contenido principal

Viviendas que disponen de aislamiento térmico en todas o en parte de sus ventanas. Por nivel de estudios acabados de la persona de referencia y tipo de aislamiento

Proporció d'habitatges que disposen d'aïllament tèrmic en totes o part de les finestres Per nivell d'estudis acabats de la persona de referència i tipus d'aïllament
Tendal Persiana o finestró Vidres tintats o protectors solars Doble vidre Ruptura de pont tèrmic
Te algun tipus d'aïllament tèrmic En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més En totes En una o més
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Sense estudis 96,2..28,276,216,2....21,0......
Estudis primaris o equivalents 98,9..26,983,014,6..3,029,611,54,2..
Ens. secundari 1a etapa 96,0..30,675,819,4....27,79,7....
Estudis de batxillerat 96,3..29,473,220,4....27,011,12,5..
Ens. profes. grau mitjà o equiv. 99,9..24,783,813,0....41,414,5....
Ens. profes. grau superior o equiv. 98,7..36,176,118,3....35,7......
Estudis univ. 1r cicle o equiv. 97,7..37,274,121,8....39,37,8....
Estudis univ. 2n o 3r cicle o equiv. 99,2..28,974,422,0....37,111,68,7..
No consta ......................
Total 98,02,028,978,317,51,42,831,010,54,61,3
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.4.4.5/es