Saltar al contenido principal

Viviendas que no disponen de ningún tipo de luces de bajo consumo. Por dimensión del municipio y razones por las que no las utilizan

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per dimensió del municipi i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 11,44,22,24,6
De 50.000 a 100.000 habitants 10,2......
De 20.000 a 50.000 habitants 16,96,55,6..
De 10.000 a 20.000 habitants 11,2......
Menys de 10.000 habitants 12,04,72,32,7
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.5.2/es