Saltar al contenido principal

Viviendas que no disponen de ningún tipo de luces de bajo consumo. Por ingresos mensuales netos del hogar y razones por las que no las utilizan

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per ingressos mensuals nets de la llar i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 1.100 euros 17,37,53,74,3
De 1.101 a 1.800 euros 13,05,43,33,8
De 1.801 a 2.700 euros 9,4......
Més de 2.700 euros ........
No consta 12,55,6..4,1
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.5.5/es