Saltar al contenido principal

Viviendas que no disponen de ningún tipo de luces de bajo consumo. Por edad de la persona de referencia y razones por las que no las utilizan

Proporció d'habitatges que no disposen de cap tipus de llums de baix consum Per edat de la persona de referència i raons per les quals no n'utilitzen
Raons per no utilitzar-ne
Total Són més cars Fan menys claror Altres raons
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Menys de 45 anys 14,56,02,74,7
De 45 a 64 anys 8,52,62,33,2
65 anys o més 13,85,44,52,9
No consta ........
Total 12,24,73,03,7
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: https://idescat.cat/pub/lma/2.5.6.2/es